Auto Screen Capture โปรแกรมจับภาพหน้าจออัตโนมัติ

รูปหน้าจอโปรแกรม

โปรแกรมจะอยู่ที่ด้านล่าง

คลิ๊กขวาเพื่อปิดโปรแกรม

ตัวอย่างภาพที่ได้แบบย่อแล้ว

ดูผ่านเว็บโดยเรียกไปที่ ip เครื่องที่ลงโปรแกรมไว้

โปรแกรม Auto Screen Capture รุ่น 1.0

  • โปรแกรม: Auto Screen Capture รุ่น 1.0
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
  • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
  • รายละเอียด: ใช้จับภาพหน้าจออัตโนมัติ ทุกๆ 5 นาที ใช้ร่วมกับโปรแกรม AppServ จำลองเครื่องเป็นเซฟเวอร์ หรือสร้างแฟ้มที่ c:\AppServ\www เพื่อเก็บภาพ
  • ผู้พัฒนา: HS3UKA
  • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
  • ขนาดไฟล์: 350Kb.

Read more

1 2 3 4 15