เปิดแบนด์-ปิดแบนด์ วิทยุสื่อสาร Sender SD 941H (136.000 – 174.975 MHz)

วิธีเปิดแบนด์

  1. ปิดเครื่อง
  2. FUN+PTT+เปิดเครื่อง
  3. หน้า จอจะขึ้นคำว่า SET
  4. กด 771081
  5. กด 1 เปิดแบนด์ หรือ กด 2 ปิดแบนด์

วิทยุสื่อสาร Sender SD 941H

Facebook Comments

2 comments