ติดตั้ง FTP Server บน Ubuntu

ต่อจากบทความที่แล้ว เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม qBittorrent สำหรับโหลดบิทแล้ว เราก็จะติดตั้งโปรแกรม FTP เพื่อที่จะโอนถ่ายไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วมาไว้ที่เครื่องเรา หรือมีอีกทางหนึ่งคือนำ HDD ไปเสียบเพื่อโอนถ่ายข้อมูลซึ่งเร็วกว่าการโอนทาง FTP แต่ถ้าไฟล์เล็กๆ และโอนข้อมูลบ่อยๆ ใช้ FTP จะสะดวกกว่าครับ

เข้าไปตั้งค่าในโปรแกรม qBittorrent ให้เซฟไฟล์ลงที่ home/ชื่อผู้ใช้ แล้วตั้งแฟ้มสำหรับเก็บ เช่น Torrents

หลังจากนั้นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว้แล้วเปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมาครับ ไม่ต้องดาวน์โหลดเอง

1. ติดตั้งโปรแกรม FTP พิมพ์ว่า

sudo apt-get install vsftpd

2. แก้ permission ไฟล์ vsftpd.conf พิมพ์ว่า

sudo chmod 777 /etc/vsftpd.conf

3. เข้าไปที่ไดเร็กทอรี่ /etc แก้ไขไฟล์ vsftpd.conf ให้เอา comment # หน้าบรรทัดเหล่านี้ออก

#local_enable=YES
#write_enable=YES

4. เมื่อเสร็จแล้ว แก้ permission ไฟล์ vsftpd.conf กลับเหมือนเดิม พิมพ์ว่า

sudo chmod 555 /etc/vsftpd.conf

5. Restart service พิมพ์ว่า

sudo /etc/init.d/vsftpd restart

Facebook Comments