อัตราสูญเสียในสายนำสัญญาณชนิดต่างๆ

อัตราสูญเสีย (dB) เมื่อสายนำสัญญาณมีความยาว 100 เมตร ที่ความถี่ต่างๆ

สายนำสัญญาณ / ความถี่ 100 MHz 145 MHz 245 MHz 430 MHz 2.4 GHz
RG214 6.981 8.656 11.825 16.736 53.584
RG58 15.108 18.484 24.698 33.971 96.677
RG59 11.133 13.555 17.962 24.434 66.098
RG8 6.981 8.656 11.825 16.736 53.584
RG11 6.501 7.927 10.532 14.377 39.537
5DFB 6.165 7.505 9.942 13.519 36.514
7DFB 4.123 5.046 6.745 9.282 26.485
8DFB 4.142 5.056 6.730 9.210 25.621
10DFB 3.172 3.886 5.202 7.173 20.646
12DFB 2.714 3.310 4.397 6.001 16.498
Heliax 1/4″ 5.799 7.020 9.209 12.356 31.250
Heliax 3/8″ 3.424 4.149 5.454 7.338 18.820
Heliax 1/2″ 2.172 2.631 3.455 4.641 11.817
Heliax 7/8″ 1.194 1.450 1.912 2.586 6.803
Heliax 9/8″ 0.831 1.012 1.342 1.826 4.950
Heliax 13/8″ 0.671 0.819 1.090 1.493 4.160

Read more

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON 1.0

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON

ตัวอย่าง ss หน้าจอการคำนวณ

ตัวอย่าง ss หน้าจอการคำนวณ

โปรแกรม MOXON รุ่น 1.0

 • โปรแกรม: MOXON รุ่น 1.0
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
 • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนพร้อมบอกสัดส่วนของสายอากาศ Moxon, คำนวณระยะห่าง stack, คำนวณสายเฟส
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 127Kb.

Read more

วิธีประกอบ Collinear Dipole

วิธีทำเสา collinear dipole มีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้ทำเสา collinear dipole

โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุนบาง และข้อต่อสามทาง PVC 4 หุน Read more

DiPOLE รุ่น 2.0 for Windows

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ DiPOLE รุ่น 2.0

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ DiPOLE รุ่น 2.0

ตัวอย่าง Screen Shot

ตัวอย่าง Screen Shot


โปรแกรม DiPOLE รุ่น 2.0

 • โปรแกรม: DiPOLE รุ่น 2.0
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
 • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนพร้อมบอกสัดส่วนของสายอากาศ Collinear Dipole, Folded Dipole, J Dipole, DI-GI, J-GI, สายเฟส, สายทอน, สายนำสัญญาณ, กำลังส่ง
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 1027Kb.

Read more

Antenna for Mac OS X

โปรแกรม Antenna for Mac OS X

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ Antenna

โปรแกรม: Antenna

 • โปรแกรม: Antenna
 • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนความยาวคลื่นของความที่วิทยุ นำความยาวคลื่นไปผลิตสายอากาศ
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 80Kb. Read more