โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON 1.0

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON

ตัวอย่าง ss หน้าจอการคำนวณ

ตัวอย่าง ss หน้าจอการคำนวณ

โปรแกรม MOXON รุ่น 1.0

 • โปรแกรม: MOXON รุ่น 1.0
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
 • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนพร้อมบอกสัดส่วนของสายอากาศ Moxon, คำนวณระยะห่าง stack, คำนวณสายเฟส
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 127Kb.

Read more

DiPOLE รุ่น 2.0 for Windows

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ DiPOLE รุ่น 2.0

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ DiPOLE รุ่น 2.0

ตัวอย่าง Screen Shot

ตัวอย่าง Screen Shot


โปรแกรม DiPOLE รุ่น 2.0

 • โปรแกรม: DiPOLE รุ่น 2.0
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
 • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนพร้อมบอกสัดส่วนของสายอากาศ Collinear Dipole, Folded Dipole, J Dipole, DI-GI, J-GI, สายเฟส, สายทอน, สายนำสัญญาณ, กำลังส่ง
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 1027Kb.

Read more

Antenna for Mac OS X

โปรแกรม Antenna for Mac OS X

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ Antenna

โปรแกรม: Antenna

 • โปรแกรม: Antenna
 • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนความยาวคลื่นของความที่วิทยุ นำความยาวคลื่นไปผลิตสายอากาศ
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 80Kb. Read more