วิธีประกอบ Collinear Dipole

วิธีทำเสา collinear dipole มีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้ทำเสา collinear dipole

โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุนบาง และข้อต่อสามทาง PVC 4 หุน Read more

DiPOLE รุ่น 2.0 for Windows

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ DiPOLE รุ่น 2.0

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ DiPOLE รุ่น 2.0

ตัวอย่าง Screen Shot

ตัวอย่าง Screen Shot


โปรแกรม DiPOLE รุ่น 2.0

 • โปรแกรม: DiPOLE รุ่น 2.0
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
 • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนพร้อมบอกสัดส่วนของสายอากาศ Collinear Dipole, Folded Dipole, J Dipole, DI-GI, J-GI, สายเฟส, สายทอน, สายนำสัญญาณ, กำลังส่ง
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 1027Kb.

Read more

Antenna for Mac OS X

โปรแกรม Antenna for Mac OS X

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ Antenna

โปรแกรม: Antenna

 • โปรแกรม: Antenna
 • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS
 • รายละเอียด: ใช้คำนวนความยาวคลื่นของความที่วิทยุ นำความยาวคลื่นไปผลิตสายอากาศ
 • ผู้พัฒนา: HS3UKA
 • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
 • ขนาดไฟล์: 80Kb. Read more

สูตรทำสายอากาศ Collinear Dipole 4 stack

Collinear dipole 4 stack

สูตรทำสายอากาศ

สูตร คำนวณ สายอากาศ Collinear Dipole 4 stack

ขั้น ตอนที่ 1 หาความยาวคลื่น

ความยาวคลื่น (lamda) หาได้จากสูตร

ความยาวคลื่น = ความเร็ว หาร ความถี่

Read more

สูตรทำสายอากาศ Collinear Dipole 2 stack

Collinear dipole 2 stack

สูตรทำสายอากาศ

สูตรคำนวณ สายอากาศ Collinear Dipole 2 stack

ขั้นตอนที่ 1 หาความยาวคลื่น

ความยาวคลื่น (lamda) หาได้จากสูตร

ความยาวคลื่น = ความเร็ว หาร ความถี่

Read more