การต่อใช้งานบอร์ด LARB32

บอร์ดการทดลองนี้ออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้งานในการทำสิ่งประดิษฐ์และโครงงานต่างๆ ถูกออกแบบให้หลีกเลี่ยงการต่อใช้งานขา GPIO ต้องห้ามและยังรองรับการต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ arduino โดยส่วนใหญ่ โดยใช้ โมดูล ESP32 รุ่น DOIT 32 DEVKIT V1 เวอร์ชั่น 30 ขาเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อทำการพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วสามารถติดตั้งเข้ากับสิ่งประดิษฐ์หรือตู้คอลโทรลโดยใช้รางปีกนกได้ Read more