การต่อใช้งานบอร์ด LARB32

บอร์ดการทดลองนี้ออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้งานในการทำสิ่งประดิษฐ์และโครงงานต่างๆ ถูกออกแบบให้หลีกเลี่ยงการต่อใช้งานขา GPIO ต้องห้ามและยังรองรับการต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ arduino โดยส่วนใหญ่ โดยใช้ โมดูล ESP32 รุ่น DOIT 32 DEVKIT V1 เวอร์ชั่น 30 ขาเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อทำการพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วสามารถติดตั้งเข้ากับสิ่งประดิษฐ์หรือตู้คอลโทรลโดยใช้รางปีกนกได้ Read more

Traffic Light Project using PIC16F628


Traffic-Light-Project-using-PIC16F628-01

โครงงานไฟจราจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F628 ทำง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สามารถหาซื้ออุปกรณ์การทดลองได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป PIC16F628 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก 18 ขา สามารถใช้เป็น output ได้ถึง 13 ขา แต่เราจะใช้ทำโครงงานนี้เพียง 12 ขา ซึ่งเพียงพอในการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องซื้อไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ราคาสูงกว่านี้
Read more

PIC Basic SHT15 digital thermometer with 16F877

sht15-1
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น SHT15 เป็น IC แบบดิจิตอล สามารถวัดอุณภูมิในช่วง -40°C ถึง 125°C และความชื้นในช่วง 0 – 100% RH มีความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ ±0.1°C ความชื้น ±0.1 RH ใช้สายสัญญาณ 2 เส้นในการส่งข้อมูล

 

FEATURES

 • Energy consumption: 80uW (at 12bit, 3V, 1 measurement / s)
 • RH operating range: 0 – 100% RH
 • T operating range: -40 – +125°C (-40 – +257°F)
 • RH response time: 8 sec (tau63%)
 • Output: digital (2-wire interface)

Read more

PIC Basic display negative value on LCD

เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถแสดงจำนวนติดลบได้โดยตรง ทำให้เราไม่สามารถนำมาใช้แสดงค่าที่ต่ำกว่า 0 เช่น ค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ เป็นต้น ในความเป็นจริงถ้าหากเรานับทีละ 1 เริ่มจาก 0 จะไปถึงตัวเลขบวกที่ไม่มีสิ้นสุด และถ้านับถอยหลังทีละ 1 เริ่มจาก 0 ก็จะไปถึงตัวเลขลบที่ไม่มีสิ้นสุด แต่สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อนับถึงจำนวนสูงสุดแล้วจะกลับมานับ 0 ใหม่ และถ้านับถอยหลังจนถึง 0 แล้วจะกลับเป็นจำนวนสูงสุดอีกครั้งหนึ่งไม่มีทางติดลบได้

Read more

PIC Basic DS1820 digital thermometer with 16F877

DS18B20-1
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ DS1820 เป็น IC แบบดิจิตอล สามารถวัดอุณภูมิในช่วง -55°C ถึง 125°C มีความคลาดเคลื่อนต่ำสุด ±0.5°C เมื่อใช้งานอยู่ที่ -10°C ถึง 85°C ใช้สายเพียงเส้นเดียวในการส่งข้อมูล

FEATURES

 • Unique 1-Wire® Interface Requires Only One Port Pin for Communication
 • Each Device has a Unique 64-Bit Serial Code Stored in an On-Board ROM
 • Multidrop Capability Simplifies Distributed Temperature-Sensing Applications
 • Requires No External Components
 • Can Be Powered from Data Line; Power Supply Range is 3.0V to 5.5V
 • Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
 • ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
 • Thermometer Resolution is User Selectable from 9 to 12 Bits
 • Converts Temperature Integrated Digital Word in 750ms (Max)

Read more

PIC Basic degree celsius symbol show LCD (°C)

วิธีแสดงเครื่องหมายองศาเซลเซียส (°C) บนหน้าจอ LCD

ตัวอย่างโปรแกรม

‘****************************************************************
‘*  Name    : degree.BAS                                           
‘*  Author  : HS3UKA                                           
‘*  Notice  : Copyright (c) 2013
‘*          : All Rights Reserved
‘*  Date    : 1/2/2013
‘*  Version : 1.0 
‘*  Notes   : http://www.hs3uka.com
‘****************************************************************
include “modedefs.bas”
define OSC 10
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EREG  PORTB
DEFINE LCD_EBIT 1

LCDOut $FE, $40,14,10,14,0,0,0,0,0 ‘ Create degree symbol in CGRAM

main:      
        lcdout $fe,$1, “HS3UKA”
        lcdout $fe,$C0,”Temp1:27.00″, 0, “C”
        lcdout $fe,$90,”Temp2:27.00″, 0, “C”
        lcdout $fe,$D0,”Temp3:27.00″, 0, “C”
        Pause 100
        
    GoTo main

 

Read more

1 2