ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเลเซอร์ ตอนที่ 3

ตอน : ติดตั้งกระจกสะท้อนแสง

ในตอนนี้จะสาธิตวิธีติดแผ่นกระจกเพื่อสะท้อนแสงเลเซอร์ไปยังทิศทางที่เรา ต้องการ ระยะห่างและมุมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนว่าจะออกแบบกันอย่างไร..
Read more

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเลเซอร์ ตอนที่ 2

ตอน : ติดตั้งตัวกำเนิดแสงเลเซอร์

นำเลเซอร์โมดุล ใส่ลงในกล่อง พอดีเจอตลับพอร์ตขนานที่ใช้กับปริ้นเตอร์สมัยโบราณ เอามาใช้ซะเลยติดด้วยปืนกาว แล้วต่อสายไฟให้เรียบร้อย ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

Read more