วิธีประกอบ Collinear Dipole

วิธีทำเสา collinear dipole มีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้ทำเสา collinear dipole

โดยใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุนบาง และข้อต่อสามทาง PVC 4 หุน

ขั้นตอนแรก นำข้อต่อสามทางมาทะลวงให้ทะลุ โดยใช้เศษท่อลนไฟแล้วยัดเข้าไปให้ทะลุ

ขั้นตอนที่สอง วัดเทียบความลึกว่าจะสอดเข้าไปลึกขนาดไหน

ขั้นตอนที่สาม ยิงปืนกาวให้รอบ

ขั้นตอนที่สี่ สอดแท่งอะลูมิเนียมเข้าไปในข้อต่อสามทาง เหลือตรงกลางไว้ใส่ท่อ PVC 4 หุน

ขั้นตอนที่ห้า จัดให้ตรงกัน

ขั้นตอนที่หก เจาะรู ยิงรีเวท

ขั้นตอนที่เจ็ด นำไปประกอบเข้ากับเสา

ตัดอะลูมิเนียมมา 2 ท่อน

วัดขนาดว่าจะสอดเข้าไปลึกขนาดไหน ให้ระยะห่างระหว่างบน-ล่าง เท่ากับ 1 เซนติเมตร

ฉีดปืนกาวให้รอบๆ

สอดท่ออะลูมิเนียมใส่ PVC 3 ทาง ทีละด้าน จัดให้ตรง

จัดให้ตรงกัน

ยิงรีเวท และเจาะรูขันน๊อตสำหรับใส่หางปลา

Facebook Comments

One comment