โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON 1.0

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ MOXON

ตัวอย่าง ss หน้าจอการคำนวณ

ตัวอย่าง ss หน้าจอการคำนวณ

โปรแกรม MOXON รุ่น 1.0

  • โปรแกรม: MOXON รุ่น 1.0
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows OS
  • ความต้องการ: .NET Framework 2.0 ขึ้นไป*
  • รายละเอียด: ใช้คำนวนพร้อมบอกสัดส่วนของสายอากาศ Moxon, คำนวณระยะห่าง stack, คำนวณสายเฟส
  • ผู้พัฒนา: HS3UKA
  • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
  • ขนาดไฟล์: 127Kb.


Mirror 1: https://www.hs3uka.com/downloads/MOXON.rar


*หากโปรแกรมไม่ทำงาน คุณจำเป็นต้องติดตั้ง .NET Framework 2.0 เพิ่มเติม

Mirror 1: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en

Facebook Comments

3 comments