กสทช. ห้ามนำเข้าโทรศัพท์มือถือ 280 รุ่น

กสทช. ห้ามนำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ 280 รุ่น ซึ่งมีการปลอมแปลงรายงานการทดสอบคุณภาพจากต่างประเทศ การเพิกถอนใบรับรองเครื่องมีผลตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ยี่ห้อที่ถูกห้ามไว้ได้แก่ MP MOBILE+, TWZ, BESTKING, INFINITY, Infinity,  HI PHONE, MTM, Smile, PoFOX, PhoneOne,  RICH, MAITE, jFone, J-FONE, J-Fone, K-one,  IN FONE, Mobia, OKER, iLINK, G’FIVE, E-DICT, EYE-ON, ENJOY, Neolution, ZENITH, NEX, MASTER, Dphone by leona, Micro, MICRO, SIGTONE, Sigtone, Maxtel, D Mobile, DMOBILE, TTALK, I-NOVO, I novo, AIO สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดรุ่นต่าง ๆ ได้ตามเอกสาร

ประกาศสำนักงาน กสทช เรื่องการเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘๐ รุ่น.PDF

Facebook Comments