พิสูจน์เรื่องเล่า: ตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์โดยใช้ RF Transmitter

..ต่อจากบทความ พิสูจน์เรื่องเล่า: ตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์โดยใช้กุญแจดอกอื่น ผมได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรีโมทรถยนต์พบว่ารถยนต์เอเชียนิยมใช้คลื่นความถี่ 433.92 MHz จึงได้ทดลองนำเครื่องส่งสัญญาณความถี่ 433.92MHz กำลังส่งประมาณ 40 mW. ปรากฎว่าสามารถครอบคุมรัศมีได้ไกลถึง 20 เมตร ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นไม่สามารถใช้งานรีโมทรถยนต์ได้

RF Transmitter

RF Transmitter

Facebook Comments