ทำป้ายไฟ LED

เริ่มต้นด้วยการออกแบบในโปรแกรม Excel โดยตั้งค่าแต่ละเซลล์ให้มีขนาด 20×20 px แล้วกำหนดจุดที่จะวางหลอด LED ในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งจะพอดีกับหลอด LED ขนาด 5mm. เมื่อได้แบบแล้วปริ้นแบบใส่กระดาษนำมาวางลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดใช้กระดาษกาวยึดให้แน่น ใช้โปรแกรม Word ปริ้นตัวอักษรใส่กระดาษกำหนดสีตัวอักษร

LED-board-01

  • นำฟิวเจอร์บอร์ดที่ติดกระดาษต้นแบบแล้วมาเจาะรูโดยใช้สว่านจิ๋ว

LED-board-02

LED-board-03

  • ส่งงานต่อให้ผู้ช่วยทำหน้าที่เสียบหลอดและบัดกรีโดยต่อ LED ให้ขนานกันทุกหลอด

LED-board-04

LED-board-05

  • ต่อ VR 1K เพื่อปรับความสว่างให้หลอดแต่ละสี

LED-board-06

  • ใส่ถ่าน AA 3 ก้อน

LED-board-07

  • ปิดผนึกด้วยฟิวเจอร์บอร์ดเก็บขอบด้วยกระดาษกาว

LED-board-08

  • สำเร็จแล้ว

LED-board-09

LED-board-10

Facebook Comments