ปัญหา MS Marshall MS-4 S-Meter รับสัญญาณไม่เต็มจอ

Siam NET : สำหรับเครื่อง MS-4 ที่ค่า S-meter ในภาครับขึ้นเพียงแค่ 4 ระดับ อันเกิดจากปัญหาเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างกันกับทางโรงงาน จากเดิมที่เราต้องการการปรับปรุงเรื่องการโชว์ความแรงสัญญานของเครื่องที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานที่ไม่ว่าสัญญานอ่อนหรือแรง S-meter ก็มักขึ้นเต็มจอ ทำให้ไม่สามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ ซึ่งต้องการให้ทางโรงงานหาวิธีแก้ไขพัฒนาจุดนี้ โดยผมเผลอยกตัวอย่างพูดถึงการรายงานผลการรับสัญญานระดับ QRK ระดับ 1-5 และ ว.16 ระดับ 1-5 ที่การรับสัญญานแรงสุดอยู่ที่ระดับ 4 หากเสียงชัดเจนมาก จึงจะได้ระดับ 5 อาจเป็นผลทำให้ทางโรงงานเข้าใจผิด ว่าเราต้องการให้ขึ้นเพียงแค่ 4 ระดับ

ซึ่งต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความ ไม่คุ้นเคย สำหรับค่าความไวในการรับยังคงมาตรฐานตามปกติ เพียงแต่การโชว์ระดับสัญญานแตกต่างไปครับ ซึ่งเหมือนกับบางรุ่นที่โชว์ สูงสุดเพียง 4 ระดับเหมือนกัน แต่เป็นแนวตั้งจึงไม่แปลกตานัก แต่รุ่นนี้ เราเกิดเหมือนโชว์ไม่เต็มจอในภาครับ แต่กลับเต็มจอในตอนส่ง เลยเกิดความแตกต่าง อาจทำให้เกิดความตกอกตกใจ นิดหน่อยนะครับ ได้แจ้ง ปัญหานี้กับทางโรงงานหาวิธีแก้ไขในการผลิตสินค้าครั้งต่อไป เพราะลูกค้า เราไม่คุ้นเคยนะครับ หรือ อาจจะเปลี่ยนใจให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีก คาดว่าจะให้โรงงานทำการแก้ไขดู หากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับ หรือในอนาคตหากมีการแก้ไขแล้ว ท่านประสงค์อยากแก้ไขก็สามารถมาดำเนินการภายหลังได้ครับ ไม่ต้องกังวล เหมือนกับท่านที่ซื้อ MS-45 ไปก่อนหน้านี้หลายเดือน หรืออาจเกือบปีที่เราออกมาลองทดสอบตลาดและสินค้าเราก็มีบริการเปลี่ยน เครื่องเป็น MS-4 ให้สำหรับผู้ที่จะไปจดทะเบียนทำใบอนุญาตมี/ใช้ โดยไม่ มีค่าใช้จ่ายหากเครื่องเดิมอยู่ในสภาพปกติ ซึ่งโปรโมชั่นนี้มีถึงเดือน เมษายน 53 นี้ ตลอดการเปิดตัวสินค้า ก่อนที่จะมีการปรับราคา นะครับ

ลูกค้า : เรียน ผู้ที่เกียวข้องและผู้บริหารทุกท่าน ผมต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง กับคำตอบที่ชัดเจนมากๆ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผมได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็ยังรอคอยกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับหากทางร้าน มีความพร้อมที่จะแก้ไขเมื่อไรจะด้วย Solution ไหนก็แล้วแต่ขอความกรุณาช่วยแจ้งให้ผมทราบทาง Mail หรือ Mobile ด้วยนะครับ ขอ แสดงความนับถือ และขอบพระคุณ

Siam NET : ขอขอบพระคุณที่เข้าใจ เรายังคงยึดความพึงพอใจด้วยเหตุและผล ในความเป็นไปได้ ของลูกค้าเป็นที่สุด ในบางครั้งเราอาจจะมองจุดหลักของสินค้า จนพลาดในจุดเล็กน้อย ด้วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างประเทศ การตีความหมายเป็นภาษาตัวเองอาจทำให้ คลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะในกับคนที่ไม่ได้ใช้วิทยุมากก่อนซึ่งเป็นฝ่ายต่างประเทศที่ใช้ภาษาได้ แต่ไม่ค่อยเข้าใจทางด้านเทคนิค หรือการใช้งานอย่างลึกซึ้ง เหมือนอย่างลูกค้า ที่ซึ่งจะเป็นกระจกสะท้อนให้ทราบถึงข้อดี หรือคำแนะนำที่ให้ปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การแก้ไข พัฒนาเพื่อให้ลูกค้าพอใจ หากสามารถทำได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สำหรับเครื่องรุ่นนี้ หากท่านจะให้คะแนนความพอใจในเรื่องหลายๆด้าน ลูกเล่นการใช้งานที่เราไปเน้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการ (รวมถึงที่อยากให้มีในฝัน) ก็กลายเป็นจริงแล้วบางส่วนในวันนี้ ทั้ง 2 ย่าน หรือ ไฟฉาย รวมถึงการวิธีการใช้งานที่สะดวก ง่าย ขั้วต่อ BNC ตามสไตส์คนไทย เป็นต้น ขอ ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทฯ ให้ลูกค้าบอกต่อๆ เนื่องจากทางเราอาจจะประชาสัมพันธ์ ไม่ได้อย่างทั่วถึงอาจจะผิดพลาดบ้าง หากไม่ร้ายแรงมาก ก็ขอยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วกันนะครับ โอกาสหน้าค่อยว่า กันใหม่นะครับ

รับทราบแล้วคงทำให้สบายใจขึ้นนะครับ

Facebook Comments