โครงการอบรมและสอบหลักสูตรฯ (วีอาร์ท่องเที่ยว รุ่นที่3)

tourist-ham-vrแจ้งข่าวรับสมัครบุคคลภายใน (พนักงานวิทยุสมัครเล่น) และบุคคลภายนอก (ทั่วไป) อบรมและสอบหลักสูตรฯ วีอาร์ท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 อัตรา ทั่วประเทศ

การรับสมัครบุคคลภายในที่มีใบประกาศและบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น เพื่ออบรมและสอบหลักสูตรนักวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (วทท.) จำนวน 200 อัตรา และการรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจในกิจการเพื่ออบรมและสอบหลักสูตรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเข้าเป็นสมาชิก (อส.ทท.) จำนวน 200 อัตรา (วันจัดอบรมและสอบ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560)

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0B-IBioUA4aElcWplUzktZXdRRVU/view?usp=drivesdk
ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0B-IBioUA4aElUHNudFBMQTBybVE/view?usp=drivesdk
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ :  http://drive.google.com/file/d/0B-IBioUA4aElZEd0TXI1VTNaelE/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ
คุณสินธร  พบลาภ   โทร. 091-339-3933
คุณธไนศวรรย์  สังวาลย์   โทร. 084-751-9137
คุณอธิภูษณานนท์  มูลลีขิต  โทร. 084-888-4886
คุณศศิปภาดา บุญยะสิงห์สิโรดม โทร. 081-876-6382
คุณอนุชิต  สินทรัพย์ โทร. 099-041-1450
คุณอุทัย  เหล่าสาร โทร. 088-101-2245
คุณนราธิป  วรรณจันทร์ โทร. 094-080-2320
เขต กทม. ติดต่อคุณนิค โทร. 086-330-4466

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/touristhamvr
สำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ 0-4595-8214, call center : 086-488-2558

Facebook Comments