น้ำตกผาหลวง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

น้ำตกผาหลวงเป็นน้ำตกขนาดเล็กน้ำไม่มาก เนื่องจากเป็นน้ำตกที่อยู่บนภูเขาไม่มีลำธารหล่อเลี้ยงน้ำตกให้ตกได้ตลอดทั้งปี จะมีน้ำตกให้ดูเฉพาะหน้าฝน แต่ยังสามารถมาชมวิวด้านบนน้ำตกได้ซึ่งน่าจะเป็นจุดเด่นของที่นี่ผมว่าสวยกว่าตัวน้ำตกซะอีก สถานที่ท่องเที่ยวนี้ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ไม่มีร้านค้า ต้องห่ออาหารมากินเอง

ที่ตั้ง: น้ำตกผาหลวงตั้งอยู่ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี พิกัด GPS: 15.607767, 105.380281

การเดินทาง: ไม่มีรถสาธาระณะเข้าถึงต้องใช้รถส่วนตัวเท่านั้น มาได้สามเส้นทางคือ
1. ถนนหมายเลข 4005 ผ่านอำเภอตาลสุมเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุด (80 กม.)
2. ถนนหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล (100 กม.)
3. ถนนหมายเลข 4030 ผ่านอำเภอพิบูลมังสาหาร (100 กม.)
สามารถนำรถเข้ามาจอดในจุดจอดรถ รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 20 คัน ไม่มีค่าบริการ จากจุดจอดรถต้องเดินต่อไปอีกครึ่งกิโลเมตรจะถึงน้ำตก

ยานพาหนะ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์, รถตู้

P_20160710_142446

น้ำตกผาหลวง

P_20160710_135634

ป้ายบอกทาง แนะนำสถานที่

P_20160710_135707

ทางเดินไปน้ำตก

P_20160710_135929_HDR

ทางเดินไปน้ำตก

P_20160710_140333

ทางเดินไปน้ำตก

P_20160710_140432

ทางเดินไปน้ำตก

P_20160710_141020

ทางเดินไปน้ำตก

P_20160710_141111

ทางเดินไปน้ำตก

P_20160710_141712

น้ำตกผาหลวง

P_20160710_144804

ทางเดินไปจุดชมวิว

P_20160710_145009

ลานหินพื้นที่ด้านบนน้ำตก

P_20160710_145049_HDR

จุดชมวิว

P_20160710_145538_HDR

จุดชมวิวด้านบนน้ำตก

P_20160710_145455

ด้านบนน้ำตก

P_20160710_145418

แอ่งน้ำด้านบนน้ำตก

P_20160710_145904

แอ่งน้ำด้านบนน้ำตก

P_20160710_155454_HDR

หอชมน้ำตก

P_20160710_134153_HDR

มีห้องน้ำสะอาดให้บริการ

Facebook Comments