เรียงจากสว่าง น้อยสุดไปหาสว่างมากสุด


 • 5mm Generic LEDs (0.5-5 Lumens ea)
 • 5mm Nichia LEDs (5-10 Lumens ea)

Luxeon K2

 • หลอด LED พลังงานสูงโดยทั่วไป (10-70 Lumens, varies wildly)
 • Luxeon I (40 Lumens @ 350ma)
 • Nichia IO Moon (45 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon III (80 Lumens @ 1000ma)
 • Luxeon V (87-120 Lumens @ 700ma)

CREE XR-E P4

 • CREE P2 (67-73 Lumens @ 350ma)
 • CREE P3 (73-80 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon Rebel 80 (80 Lumens @ 350ma)
 • CREE P4 (80-87 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon K2 PWC4 (85 Lumens @ 350ma, 250lm @ 1500ma)

SSC P4

 • SSC P4 T Bin (70-91 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q2 (87-94 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q3 (94-100 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon Rebel (100 Lumens @ 350ma)
 • Edison Optics KLC8 (100 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q4 (100-107 Lumens @ 350ma)
 • SSC P4 U Bin (91-118 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q5 (107-114 Lumens @ 350ma)

CREE MC-E (4 cores)

 • Osram Golden Dragon Plus Ultra White (120 Lumens @ 350ma)
 • Osram Diamond Dragon  (280 Lumens @ 1.4A)
 • CREE R2 (114-120 Lumens @ 350ma)
 • CREE MC-E K Bin (370-430 Lumens @ 350ma per core)
 • CREE MC-E M Bin (430-490 Lumens @ 350ma per core)

SSC P7

 • SSC P7 B Bin (570-700 Lumens @ 2800ma)
 • SSC P7 C Bin (700-800 Lumens @ 2800ma)

ถึงหลอด LED ของบริษัท SSC (Seoul Semiconductors) จะสว่างที่สุดในขณะนี้ แต่ SSC ยังไม่สามารถผลิตเซลล์ที่ให้กำเนิดแสงสว่างได้ด้วยตัวเอง ยังต้องซื้อชิพจาก CREE มาผลิตหลอด

คัดมาจาก : www.durhambats.org.uk