ความสว่างของหลอด LED แต่ละชนิด

เรียงจากสว่าง น้อยสุดไปหาสว่างมากสุด


 • 5mm Generic LEDs (0.5-5 Lumens ea)
 • 5mm Nichia LEDs (5-10 Lumens ea)

Luxeon K2

 • หลอด LED พลังงานสูงโดยทั่วไป (10-70 Lumens, varies wildly)
 • Luxeon I (40 Lumens @ 350ma)
 • Nichia IO Moon (45 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon III (80 Lumens @ 1000ma)
 • Luxeon V (87-120 Lumens @ 700ma)

CREE XR-E P4

 • CREE P2 (67-73 Lumens @ 350ma)
 • CREE P3 (73-80 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon Rebel 80 (80 Lumens @ 350ma)
 • CREE P4 (80-87 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon K2 PWC4 (85 Lumens @ 350ma, 250lm @ 1500ma)

SSC P4

 • SSC P4 T Bin (70-91 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q2 (87-94 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q3 (94-100 Lumens @ 350ma)
 • Luxeon Rebel (100 Lumens @ 350ma)
 • Edison Optics KLC8 (100 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q4 (100-107 Lumens @ 350ma)
 • SSC P4 U Bin (91-118 Lumens @ 350ma)
 • CREE Q5 (107-114 Lumens @ 350ma)

CREE MC-E (4 cores)

 • Osram Golden Dragon Plus Ultra White (120 Lumens @ 350ma)
 • Osram Diamond Dragon  (280 Lumens @ 1.4A)
 • CREE R2 (114-120 Lumens @ 350ma)
 • CREE MC-E K Bin (370-430 Lumens @ 350ma per core)
 • CREE MC-E M Bin (430-490 Lumens @ 350ma per core)

SSC P7

 • SSC P7 B Bin (570-700 Lumens @ 2800ma)
 • SSC P7 C Bin (700-800 Lumens @ 2800ma)

ถึงหลอด LED ของบริษัท SSC (Seoul Semiconductors) จะสว่างที่สุดในขณะนี้ แต่ SSC ยังไม่สามารถผลิตเซลล์ที่ให้กำเนิดแสงสว่างได้ด้วยตัวเอง ยังต้องซื้อชิพจาก CREE มาผลิตหลอด

คัดมาจาก : www.durhambats.org.uk
Facebook Comments

2 comments

 • Listed in order of output at maximum power, least bright to most bright:

  Luxeon Rebel 040-bin (84+ lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 050-bin (105+ lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 060-bin (126+ lm @ 1A)
  SSC P4 S1-bin (127-141 lm @ 1A)
  SSC P4 S2-bin (141-165 lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 070-bin (147+ lm @ 1A)
  SSC P4 T1-bin (165-188 lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 080-bin (168+ lm @ 1A)
  Cree XRE/XPE P4-bin (177-192 lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 090-bin (189+ lm @ 1A)
  Cree XRE/XPE Q2-bin (192-207 lm @ 1A)
  SSC P4 T2-bin (188-214 lm @ 1A)
  Cree XRE/XPE Q3-bin (207-220 lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 100-bin (210+ lm @ 1A)
  Cree XRE/XPE Q4-bin (220-233 lm @ 1A)
  SSC P4 U1-bin (214-235 lm @ 1A)
  Luxeon Rebel ES (225+ lm @ 1A)
  Luxeon Rebel 110-bin (231+ lm @ 1A)*
  Cree XRE/XPE Q5-bin (233-251 lm @ 1A)
  SSC P4 U2-bin (235-256 lm @ 1A)
  Cree XRE/XPE R2-bin (251-268 lm @ 1A)
  SSC P4 U3-bin (256-280 lm @ 1A)*
  Cree XRE/XPE R3-bin (268-286 lm @ 1A)
  Cree XRE/XPE R4-bin (286-306 lm @ 1A)*
  Cree XPG R2-bin (380-406 lm @ 1.5A)
  Cree XPG R3-bin (406-433 lm @ 1.5A)
  Cree XPG R4-bin (433-463 lm @ 1.5A)
  Cree XPG R5-bin (463-493 lm @ 1.5A)
  Cree XPG S2-bin (493-520 lm @ 1.5A)*
  Cree MCE H-bin (490-560 lm @ 2.8A)
  SSC P7 A-bin (440-570 lm @ 2.8A)
  Cree MCE J-bin (560-648 lm @ 2.8A)
  SSC P7 B-bin (570-700 lm @ 2.8A)
  Cree MCE K-bin (648-753 lm @ 2.8A)
  SSC P7 C-bin (700-800 lm @ 2.8A)
  Luminus SST-50 F-bin (635-823 lm @ 5A)
  Cree MCE M-bin (753-858 lm @ 2.8A)
  SSC P7 D-bin (800-900 lm @ 2.8A)
  Cree MCE N-bin (858-980 lm @ 2.8A)*
  Luminus SST-50 G-bin (823-999 lm @ 5A)
  SSC P7 E-bin (900-1100 lm @ 2.8A)*
  Luminus SST-50 H-bin (999-1175 lm @ 5A)
  Luminus SST-50 J-bin (1175-1410 lm @ 5A)
  Luminus SST-50 K-bin (1410-1645 lm @ 5A)*
  Luminus SST-90 K-bin (1410-1645 lm @ 9A)
  Luminus SST-90 L-bin (1645-1998 lm @ 9A)
  Luminus SST-90 M-bin (1998-2350 lm @ 9A)
  Luminus SST-90 N-bin (2350-2820 lm @ 9A)
  Luminus SST-90 P-bin (2820-3408 lm @ 9A)*

  *(not available, as of edit)

  Credit post by : isotco
  http://www.dealextreme.com/forums/Forums.dx/Page.1~Forum.-209~threadid.530221

 • Pingback: วิธีเลือกไฟฉายให้ถูกใจ