ทดสอบความสว่างของไฟฉาย 19 อัน

มาทดสอบความสว่างของไฟฉายกัน หลังจากที่คัดเลือกกันแล้ว ได้มาทั้งหมด 19 อัน มีทั้งของเพื่อนและของผมเอง รวมมูลค่าแล้วกว่า ฿2x,xxx 😯

สถานที่ทดสอบ สวนที่บ้านเพื่อน เวลา 20.00 น. ใช้กล้อง FUJIFLIM FINEPIX S1500 แบบ Manual 1.5″ F2.8

รีวิวไฟฉาย

Read more

1 2