คู่มือการใช้งาน Yaesu FM 9012

Mirror 1 : https://www.hs3uka.com/downloads/manual/Yaesu-FM9012.pdf

Facebook Comments

One comment

  • พงศ์กิจ เอื้อชาญเวช

    ผมอยากทราบวิธีการใช้งานของyaesu fm9012และตอนนี้เครื่องมีอาการคือเวลากดคีย์ส่งตำแหน่งระดับสูงหน้าจอจะหายแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาใหม่