เปิดแบนด์ ปิดแบนด์ MS Marshal MS-4 (136.000-174.975MHz / 245.000-247.9875MHz)

เครื่องจากโรงงานจีนเค้าจะตั้งความถี่มา 144.000-146.000 MHz บางร้านก็เปิดแบนด์หน้าร้านเลย บางร้านก็ไม่ได้เปิดให้

วิธีการนี้ใช้ได้ทั้ง MS Marshal MS-4 (เครื่องดำ) และ MS-5 (เครื่องแดง) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ย่านในเวลาเดียวกัน

  • VHF 136.000 – 174.975 MHz
  • UHF 245.000 – 247.9875 MHz ( 240 ช่อง )


วิธีเปิดแบนด์

เปิดแบนด์แล้วจะเป็น 2 ย่านแบบนี้

ปิดเครื่องก่อน แล้วกดเลข 4 ค้าง พร้อมกับเปิดเครื่อง=เปิดแบนด์ (กด 1 ค้างพร้อมกับเปิดเครื่อง=ปิดแบนด์)

เปิดเครื่องจะดังติ๊ดๆ 2 ชุด

ถ้าสำเร็จแล้วก็จะออกมาเป็น 2 ย่าน

ตอนนี้ 245 เค้าให้ใช้แค่ไหนก็ใช้ไปก่อนครับ อย่าเพิ่งไปใช้ช่องที่เค้ายังไม่อนุญาตเลย

 

เพิ่มเติม (16/02/2555)

เครื่องรุ่นใหม่ กดเลข 0 ค้างไว้เปิดเครื่องรอจนขึ้นขีด แล้ว กดตัวเลข 4545 เครื่องจะรีเซทตัวเองเป็นอันเสร็จ credit: Webmaster แห่ง http://www.cbthailand.com

Facebook Comments