เปิดแบนด์-ปิดแบนด์ วิทยุสื่อสาร Spender Pilot 144H (136.000 – 174.975 MHz)

วิธีเปิดแบนด์

  1. ปิดเครื่อง
  2. กด Monitor+Up+เปิดเครื่อง (Monitor : ปุ่มที่กดแล้วมีเสียงซ่าๆ)
  3. หน้าจอจะขึ้นคำว่า Self
  4. กด 0 ค้าง 5 วินาที หรือ ใส่รหัส 060610
  5. หน้าจอ ขึ้น BAND 2 ปิด Band / หน้าจอขึ้น BAND 1 เปิด BAND
  6. กด 0 เพื่อสลับ ระหว่าง BAND 1 และ 2
  7. ปิดเครื่อง-เปิดใหม่

Read more

1 5 6 7