เปิดแบนด์-ปิดแบนด์ วิทยุสื่อสาร Spender Pilot 144H (136.000 – 174.975 MHz)

วิธีเปิดแบนด์

 1. ปิดเครื่อง
 2. กด Monitor+Up+เปิดเครื่อง (Monitor : ปุ่มที่กดแล้วมีเสียงซ่าๆ)
 3. หน้าจอจะขึ้นคำว่า Self
 4. กด 0 ค้าง 5 วินาที หรือ ใส่รหัส 060610
 5. หน้าจอ ขึ้น BAND 2 ปิด Band / หน้าจอขึ้น BAND 1 เปิด BAND
 6. กด 0 เพื่อสลับ ระหว่าง BAND 1 และ 2
 7. ปิดเครื่อง-เปิดใหม่

Read more

เปิดแบนด์-ปิดแบนด์ วิทยุสื่อสาร Sender SD 941H (136.000 – 174.975 MHz)

วิธีเปิดแบนด์

 1. ปิดเครื่อง
 2. FUN+PTT+เปิดเครื่อง
 3. หน้า จอจะขึ้นคำว่า SET
 4. กด 771081
 5. กด 1 เปิดแบนด์ หรือ กด 2 ปิดแบนด์ Read more

เปิดแบนด์ ปิดแบนด์ MS Marshal MS-4 (136.000-174.975MHz / 245.000-247.9875MHz)

เครื่องจากโรงงานจีนเค้าจะตั้งความถี่มา 144.000-146.000 MHz บางร้านก็เปิดแบนด์หน้าร้านเลย บางร้านก็ไม่ได้เปิดให้

วิธีการนี้ใช้ได้ทั้ง MS Marshal MS-4 (เครื่องดำ) และ MS-5 (เครื่องแดง) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ย่านในเวลาเดียวกัน

 • VHF 136.000 – 174.975 MHz
 • UHF 245.000 – 247.9875 MHz ( 240 ช่อง )

Read more