แนวข้อสอบ วิชาความรู้ทั่วไป กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น

Mirror 1 : https://www.hs3uka.com/downloads/Ham-exam01.pdf

Facebook Comments