ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2555

1.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ 25 ก.พ. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Surat1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Surat2.pdf

2. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบุรีรัมย์ HS3AB สอบ 17 มี.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Buriram.pdf

3.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด HS2AT สอบ 31 มี.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Trad.pdf

4.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN สอบ 1 เม.ย. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Nakonsri1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Nakonsri2.pdf

5.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต HS8AT สอบ 12 พ.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Phuket1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Phuket2.pdf

6.สมาคมวิทยุวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AR สอบ 26 พ.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Saraburi1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Saraburi2.pdf

7.สมาคมวิทยุสมัครเล่นอุบลราชธานี HS3AU สอบ 9 มิ.ย. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Ubon1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Ubon2.pdf

8.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP สอบ 23 มิ.ย. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Pattalung.pdf

9.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน HS5AL สอบ 14 ก.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Lampun1.pdf

10.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ 28 ก.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Samutsakorn1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Samutsakorn2.pdf

11.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี HS2AB สอบ 11 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Jantaburi1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Jantaburi2.pdf

12.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ 25 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Samutprakan1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Samutprakan2.pdf

13.สมาคมวิทยุสมัครเล่นชัยนาท สอบ 15 ก.ย. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Chainat1.pdf

14.สมาคมวิทยุสมัครเล่นหนองบัวลำภู สอบ 29 ก.ย. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Nongbua1.pdf

15.สมาคมวิทยุสมัครเล่นอุตรดิตถ์ สอบ 13 ต.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Utaradit1.pdf

16.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสกลนคร สอบ 27 ต.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Skonnakon1.pdf

17.สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี สอบ 10 พ.ย. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Patumthani1.pdf
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น2 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Patumthani2.pdf

18.สมาคมวิทยุสมัครเล่นร้อยเอ็ด สอบ 4 ธ.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Roiet1.pdf

19.สมาคมวิทยุสมัครเล่นเพชรบูรณ์ สอบ 8 ธ.ค. 2555
ดาวน์โหลดผลสอบ รุ่น1 : https://www.hs3uka.com/downloads/ham-license/Ham2555-Petchabun1.pdf

ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น ปี 2555

Facebook Comments