ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น ปี 2555

ตารางการจัดอบรมและสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2555
รับสมัครรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ ไม่เกิน 500 คน * จำนวน 23 สมาคมฯ*
ครั้งที่ 1 – 23 / 2555

1.สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ 14 ม.ค. 2555
ติดต่อ โทร.081-9357469 , 038-541145 , 038-541399

2.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN สอบ 28 ม.ค. 2555
ติดต่อ โทร.081-9760050 , 089-5858268

3.สมาคมวิทยุสมัครเล่นกระบี่ HS8AK สอบ 11 ก.พ. 2555
ติดต่อ โทร.075-621144 , 081-5976163

4.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ 25 ก.พ. 2555
ติดต่อ 63/1 ถ.ภักดี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.0-7728-7630 โทรสาร 0-7727-2328

5.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบุรีรัมย์ HS3AB สอบ 17 มี.ค. 2555
ติดต่อ 559 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.08-6428-2767 , 0-81669-1292

6.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด HS2AT สอบ 31 มี.ค. 2555
ติดต่อ 43/1 ม.3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทร.0-3952-0308

7.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN สอบ 1 เม.ย. 2555
ติดต่อ 1810/32 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7531-2155 , 08-1956-2053

8.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต HS8AT สอบ 12 พ.ค. 2555
ติดต่อ 63/736 ถ.วิรัชหงษ์หยก ซ.3/7 หมู่บ้านอนุภาษมโนรมย์ ม.4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร.0-7635-4860 , โทรสาร 9-7652-2143

9.สมาคมวิทยุวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AR สอบ 26 พ.ค. 2555
ติดต่อ 33/4 สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000  โทร.08-3298-2888 , 08-5938-8689 , 03-6312-785

10.สมาคมวิทยุสมัครเล่นอุบลราชธานี HS3AU สอบ 9 มิ.ย. 2555
ติดต่อ 198-200 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรสาร 0-4531-3256 , 08-1264-9305

11.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP สอบ 23 มิ.ย. 2555
ติดต่อ วัดนางลาด เลขที่ 123 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรสาร 0-7467-0599 , 08-4396-7601

12.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน HS5AL สอบ 24 พ.ย. 2555
ติดต่อ 259 ม.12 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทร.0-5356-1397 , 08-6914-4339

13.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ 28 ก.ค. 2555
ติดต่อ 1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.0-3441-1286

14.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดจันทบุรี HS2AB สอบ 11 ส.ค. 2555
ติดต่อ 63/3 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร.0-3933-5400 , 08-1686-6603

15.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ 25 ส.ค. 2555
ติดต่อ 57/187 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0-2389-5550

16.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยนาท HS6AI สอบ 15 ก.ย. 2555
ติดต่อ 11/10 ม.5 ซ.ท่าแจง2 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร.0-5641-2404 , 08-1972-8871 , 08-3872-4602

17.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู HS4AB สอบ 29 ก.ย. 2555
ติดต่อ 153 ม.3 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทร.08-5461-0886 , 08-6020-8577

18.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์ HS5AU สอบ 13 ต.ค. 2555
ติดต่อ 8/1 ซ.12 ถ.บรมอาสน์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.08-9438-7111 , 08-1605-9106

19.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS สอบ 27 ต.ค. 2555
ติดต่อ 266/4 ซ.หนองมันปลา15 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.0-4297-2090 , 08-1136-2110 , 08-1799-8274

20.สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี HS1AP สอบ 10 พ.ย. 2555
ติดต่อ 28/1 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร.08-1906-2664

21.สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด HS4AR สอบ 4 พ.ย. 2555
ติดต่อ สำนักงานนายกสมาคมฯ 92 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.08-1939-3747 , 08-1391-9999 ,
08-9713-8851

22.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB สอบ 8 ธ.ค. 2555
ติดต่อ 444 ม.3 ซ.เทศบาล 6 ถ.สระบุรี – หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร.08-1727-3138
08-6680-1968 โทรสาร 0-5678-1196

23.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม HS4AM สอบ 22 ธ.ค. 2555
ติดต่อ 122/12-13 ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร.08-6580-1299

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ 4 – 15 / 2555 ประจำปี 2555
——————————-
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 – 15/2555 ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

2. การรับสมัคร
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน

3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
3.4 กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.1.3 ให้สมาคมฯที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์ก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

6. หลักสูตร
การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ

7. เกณฑ์การรับรองผล
7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.

 

สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. 0 2271 0151 – 60 ต่อ 714 หรือ 0 2670 8888 Call Center 1200
โทรสาร 0 2278 3993 หรือ 0 2290 5233
http://www.nbtc.go.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

Facebook Comments

5 comments