เปิดแบนด์-ปิดแบนด์ วิทยุสื่อสาร Spender Pilot 144H (136.000 – 174.975 MHz)

วิธีเปิดแบนด์

  1. ปิดเครื่อง
  2. กด Monitor+Up+เปิดเครื่อง (Monitor : ปุ่มที่กดแล้วมีเสียงซ่าๆ)
  3. หน้าจอจะขึ้นคำว่า Self
  4. กด 0 ค้าง 5 วินาที หรือ ใส่รหัส 060610
  5. หน้าจอ ขึ้น BAND 2 ปิด Band / หน้าจอขึ้น BAND 1 เปิด BAND
  6. กด 0 เพื่อสลับ ระหว่าง BAND 1 และ 2
  7. ปิดเครื่อง-เปิดใหม่

Read more

เปิดแบนด์ ปิดแบนด์ MS Marshal MS-4 (136.000-174.975MHz / 245.000-247.9875MHz)

เครื่องจากโรงงานจีนเค้าจะตั้งความถี่มา 144.000-146.000 MHz บางร้านก็เปิดแบนด์หน้าร้านเลย บางร้านก็ไม่ได้เปิดให้

วิธีการนี้ใช้ได้ทั้ง MS Marshal MS-4 (เครื่องดำ) และ MS-5 (เครื่องแดง) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ย่านในเวลาเดียวกัน

  • VHF 136.000 – 174.975 MHz
  • UHF 245.000 – 247.9875 MHz ( 240 ช่อง )

Read more

1 2 3